Picture Name and position Contact

ThS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi

NCS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Thạc sỹ Xã hội học.
Hiện đang là NCS tại trường ĐH Y tế công cộng
 nqc@huph.edu.vn

ThS. Lê Thị Hải Hà

Cử nhân Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học Việt nam
Nghiên cứu sinh về y tế công cộng, Đại học Công nghệ Queensland, Australia.

lhh@huph.edu.vn

ThS. Đinh Thu Hà

Cử nhân Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng.

Thạc sỹ Y tế công cộng, Viện Y học nhiệt đới Antwerp, Bỉ 

dth1@huph.edu.vn