• Khoa Khoa học xã hội - Hành vi

  Đại học Y tế công cộng - Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Tầng 4, Nhà A

  Email: khxh@huph.edu.vn

   

 • Bộ môn Xã hội học - Giáo dục sức khỏe

  Đại học Y tế công cộng - Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Phòng 420; 422, Tầng 4, nhà A

  Trưởng bộ môn: Nguyễn Thái Quỳnh Chi, email: nqc@huph.edu.vn

   

 • Bộ môn Dân số và Sức khỏe sinh sản

  Đại học Y tế công cộng - Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Phòng 426, Tầng 4, nhà A

  Trưởng bộ môn: Lê Minh Thi, email: ltm@huph.edu.vn

   

 • Bộ môn Công tác xã hội

  Đại học Y tế công cộng - Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Phòng 424 Nhà A

  Trưởng bộ môn: Phạm Tiến Nam, email ptn1@huph.edu.vn