(Click here for the English version)

 

Ảnh Tên và chức danh đảm nhiệm Liên hệ

GS.TS. Bùi Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y tế công cộng
Giảng viên, Bộ môn Dân số - Sức Khỏe Sinh Sản, Trường Đại học Y tế công cộng

 • 1985 - 1991: Đại học, Trường Đại học Y khoa số 2, Mát-xcơ-va, Liên Xô cũ. Chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa
 • 1995 - 1996: Sau đại học, Trường Đại học Tổng hợp Wollongong, Úc. Chuyên ngành: Thạc sĩ Y tế công cộng
 • 2000 - 2002: Tiến sĩ, Trường Đại học Tổng hợp Wollongong, Úc. Chuyên ngành: Tiến sĩ Y tế công cộng
bth@huph.edu.vn

TS. Lê Minh Thi

Trưởng bộ môn, giảng viên bộ môn Dân số - Sức khỏe sinh sản, Trường Đại học Y tế công cộng

 • 1994 - 1997: Đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Anh
 • 1994 - 2000: Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội. Chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa
 • 2000 - 2001: Sau đại học, Trường Đại học Y Hà Nội. Chuyên ngành: Chứng chỉ chuyên khoa định hướng sản
 • 2002 - 2004: Sau dại học, Trường Đại học Mahidol Thái Lan. Chuyên ngành: Thạc sĩ Y xã hội học
 • 2016 - 2020: Tiến sĩ, Khoa Y tế công cộng và công tác xã hội, Đại học Tổng hợp kỹ thuật Queensland, Úc
lmt@huph.edu.vn

TS. Lê Thị Vui

Phó trưởng bộ môn, giảng viên bộ môn Dân số - Sức khỏe sinh sản, Trường đại học Y tế công cộng.

 • 1994 - 1997: Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành: Dân số và Kinh tế lao động 
 • 2004 - 2005: Sau đại học, Trường Đại học Tổng hợp Libre de Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ. Chuyên ngành: Thạc sĩ Y tế công cộng
 • 2015 - 2020: Tiến sĩ, Chuyên ngành Y tế công cộng, trường đại học Y tế công cộng, Việt Nam.
ltv@huph.edu.vn

TS. Dương Minh Đức

Giảng viên, Bộ môn Dân số - Sức khỏe sinh sản

 • 2002 - 2006: Đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội. Chuyên ngành: Y tế công cộng
 • 2012 - 2017: Tiến sĩ, Đại học Upsala, Thụy Điển. Chuyên ngành: Tiến sĩ Khoa học Y khoa
dmd@huph.edu.vn

Ths. Đoàn Thị Thùy Dương

Giảng viên, Bộ môn Dân số - Sức khỏe sinh sản

 • 2004 - 2008: Đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội. Chuyên ngành: Y tế công cộng
 • 2011 - 2012: Thạc sĩ, Institute of Tropical Medicine Antwerp, Belgium. Chuyên ngành: Thạc sĩ Y tế công cộng
dttd@huph.edu.vn