• Đánh giá chỉ số đầu vào và xác định nhu cầu cho can thiệp sức khỏe bà mẹ tại các xã khó khăn vùng dân tộc thiểu số. Nghiên cứu tại 6 tỉnh năm 2021-2022 do UNFPA tài trợ
 • Nghiên cứu vai trò của nhà trường trong phát hiện và ứng phó với ngược đãi trẻ em: nghiên cứu hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sỹ. Nghiên cứu Nafosted giai đoạn 2022-2024 (The role of schools in facilitating disclosure and responding to child maltreatment: A comparative study to promote evidence-based policy development in Vietnam and Switzerland)
 • Tăng cường tính đáp ứng của hệ thống y tế đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tại Việt Nam và Ghana. Nghiên cứu giai đoạn 2021-2024 do MRC tài trợ
 • Ứng dụng điện thoại thông minh hỗ trợ bà mẹ đẻ mổ nuôi con bằng sữa mẹ: Nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (2019 - 2021)
 • Những giải pháp cơ bản và cấp bách trong chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam (2018 - 2021)
 • Điều tra công bằng đô thị: thu thập và sử dụng dữ liệu bệnh không lây nhiễm tại các khu đô thị (2017 - 2019)
 • Phát triển thành phố bao trùm. Nghiên cứu hợp tác giữa các trường đại học, tổ chức Phi chính phủ và hoạch định chính sách tại Ấn Độ, Kenya, Nigeria, UK và Việt Nam. (2017 – 2018)
 • Cải thiện sự tuân thủ quy trình Chăm sóc sơ sinh thiết yếu tại bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên năm 2017. (2016 – 2017)
 • Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ xã hội cho người khuyết tật tại Việt Nam. (2016)
 • Tăng cường sự chấp nhận cô đỡ thôn bản trong cộng đồng và hệ thống y tế tại các tỉnh miền núi Việt Nam (2014 – 2016)
 • Nghiên cứu can thiệp hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ nhỏ dưới 1 tuổi bằng ứng dụng di động (VBF) (2019-2021)
 • Nghiên cứu thực trạng, xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại Việt Nam. Đề tài cấp Bộ (2017 - 2020)
 • Dự án Xây dựng đề cương nghiên cứu về tăng cường sử dụng dịch vụ xã hội trong nhóm dân tộc thiểu số (SIC). Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và UK, Nigreria, Keynia, Ấn Độ (2017 - 2018)
 • Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, phương pháp chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn tự kỷ ở trẻ em tại cộng đồng. Đề tài cấp nhà nước (2017 - 2018)