Các dự án nghiên cứu bộ môn tham gia thực hiện

 1. Tác động của trồng thuốc lá đến cuộc sống, sức khỏe của người dân trồng thuốc lá và môi trường: Một nghiên cứu ban đầu (2007). Hợp tác cùng Hội YTCC Việt Nam.
 2. Sinh đẻ của cộng đồng dân tộc thiểu số: nghiên cứu định tính tại Bình Định - Dự án của
  Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA) (2007).
 3. Xây dựng công cụ đo lường chất lượng cuộc sống của người cao tuổi Việt Nam (2006-2008) - Đề tài cấp Bộ.
 4. Nâng cao sức khoẻ tâm thần cho học sinh của hai trường phổ thông cơ sở tại Hà Nội - Chương trình thử nghiệm - (2007 -2008) - Đề tài cấp Bộ.
 5. Dự án Cung cấp các bằng chứng khoa học về bệnh tật và tử vong cho quá trình hoạch định chính sách - Cấu phần: Phân tích gánh nặng bệnh tật. Hợp tác với trường Đại học Tổng hợp Queensland, Australia (2007-2008).
 6. Phân tích tình hình về trẻ mồ côi và dễ bị tổn thương ở Việt Nam - Cấu phần của dự án OVC của Đại học y tế công cộng Boston, Hoa Kỳ (2009).
 7. Xây dựng nguồn thông tin về hút thuốc lá thụ động cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện và tìm hiểu việc tuân thủ quy định bệnh viện không khói thuốc. Hợp tác với tổ chức FHI Việt Nam (2010).
 8. Dự án Can thiệp nâng cao sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn cho thanh thiếu niên tại Chí Linh, Hải Dương (2010-2012).
 9. Đánh giá nhu cầu đào tạo về Truyền thông-Giáo dục sức khỏe áp dụng tiếp cận của KHXH - Cấu phần của dự án CDC tại Việt Nam (2011).
 10. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá thuốc và đề xuất các giải pháp quản lý. Hợp tác với Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế (2011).
 11. Nghiên cứu ban đầu về SKSS và sức khỏe trẻ em ở huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Hợp tác với tổ chức Child Fun (2011).
 12. Đánh giá mô hình thí điểm tư vấn xét nghiệm tự nguyện lưu động ở Thanh Hóa (2012).
 13. Đánh giá mô hình thí điểm lồng ghép dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại các trung tâm giáo dục - lao động xã hội (05-06) ở Hải Phòng, Hà Nội và Khánh Hòa (2012).
 14. Tình trạng stress của cán bộ, giảng viên trường Đại học Y tế công cộng và các yếu tố liên quan (2013).
 15. Tác động của hành vi bắt nạt qua mạng đến sức khoẻ tâm thần của vị thành niên ở Việt Nam (2013 – 2016).
 16. Tìm hiểu kiến thức và niềm tin của sinh viên về các rối loạn tâm thần và dự định tìm kiếm giải pháp hỗ trợ ban đầu cho các rối loạn tâm thần (2014 – 2017).