ThS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi

  • Job
    Phó trưởng bộ môn
  • Specialized
    Thạc sỹ Xã hội học
  • Experience
  • Email

NCS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Thạc sỹ Xã hội học.

Hiện đang là NCS tại trường ĐH Y tế công cộng