Công tác dân số và sức khỏe sinh sản là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội. Bộ môn Dân số - Sức khoẻ sinh sản điều phối, giảng dạy các môn học liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và công tác xã hội cho các nhóm yếu thế trong xã hội. Bên cạnh việc giảng dạy và hướng dẫn học viên, bộ môn cũng tham gia thực hiện các dự án nghiên cứu và xuất bản về lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản cũng như một số lĩnh vực y tế công cộng khác. Ngoài ra, GV bộ môn cũng tham gia điều phối môn Phương pháp nghiên cứu định tính, Phương pháp nghiên cứu khoa học cho học viên đại học và sau đại học.

Liên hệ:

Bộ môn Dân số & Sức khỏe Sinh sản, Phòng 426, Tầng 4, nhà A

Trường Đại học Y Tế Công Cộng,

1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2266 2320

Email: Trưởng bộ môn: Lê Minh Thi, email: lmt@huph.edu.vn