PGS.TS. Dương Minh Đức

 • Job
  Giảng viên
 • Specialized
  Tiến sĩ Y tế công cộng
 • Experience
 • Email

(Click here for English Version)


1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Dương Minh Đức  
Chức vụ: Giảng viên, Bộ môn Dân số - Sức Khỏe sinh sản
Học vị: Tiến sĩ (2017)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Email: dmd@huph.edu.vn
Điện thoại: (84-24) 2266 2320
Địa chỉ cơ quan: 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

 

2. Quá trình đào tạo:

 • 2002 – 2006: Cử nhân Y tế công cộng, chuyên ngành Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng
 • 2012 – 2017: Nghiên cứu sinh, chuyên ngành Khoa học Y học, Đại học Uppsala, Thụy Điển

 

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

Quá trình công tác:

 • 2006 – đến nay: Giảng dạy môn Sức khỏe sinh sản và Sức khỏe Bà mẹ trẻ em

Các đề tài nghiên cứu:

 1. 2015 - nay: Cán bộ nghiên cứu “Tăng cường sự chấp nhận của cộng đồng và hệ thống y tế với dịch vụ do Cô đỡ thôn bản cung cấp” do Tổ chức Y tế thế giới tài trợ
 2. 2015 - nay: Cán bộ nghiên cứu “Tăng cường CSSK trẻ sơ sinh ở khu vực vùng sâu, xa ở Trung Quốc và Việt Nam” do Ủy ban Nghiên cứu Y học Anh Quốc tài trợ
 3. 2014 - 2017: Trợ lý dự án “Tăng cường nguồn nhân lực, đào tạo và năng lực nghiên cứu cho Trường Đại học Y tế công cộng, giai đoạn 2014-2016” tài trợ bởi Atlantic Philanthropies (AP)
 4. 2014 - 2016: Cán bộ nghiên cứu “Nhân rộng mô hình áp dụng Kiến thức vào thực hành Chăm sóc sức khỏe trẻ Sơ sinh (NeoKIP)” tài trợ bởi Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA).
 5. 2013 – 2014: Cán bộ “Đánh giá chi phí – hiệu quả đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc tại Ninh Thuận, Kon Tum, Cao Bắc và Hà Giang năm 2013” tài trợ bởi UNFPA.
 6. 2012 – 2014:  Cán bộ nghiên cứu “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới Bình đẳng giới trong Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 8 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ” tài trợ bởi Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
 7. 2010 – 2013: Cán bộ nghiên cứu “Đánh giá về môi trường làm việc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” (COACH) tài trợ bởi Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA).
 8. 2010 – 2013: Cán bộ nghiên cứu “Thực trạng quản lý dịch vụ Chăm sóc sức hỏe Bà mẹ tại Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc” (HESVIC)
 9. 04/2011 – 04/2012: Cán bộ nghiên cứu của “Rà soát nghiên cứu SKSS ở Việt Nam giai đoạn 2006- 2010
 10. 07/2008 – 06/2012: Cán bộ nghiên cứu can thiệp: “Tăng cường áp dụng Kiến thức vào thực hành Chăm sóc sức khỏe trẻ Sơ sinh - NeoKIP”.
 11. 12/2005 – 12/2011: Cán bộ tập huấn và cán bộ Hỗ trợ cho dự án “Partnering with Schools of Public Health to enhance Public Health capacity for HIV prevention and care activities in Vietnam”.
 12. 01/2007 – 01/2010: Cán bộ nghiên cứu “Báo cáo về quá trình hoạch định chính sách y tế tại Việt Nam - các yếu tố ảnh hưởng và mối tương quan (HEPVIC)
 13. 4/2008 – 8/2008: Cán bộ nghiên cứu “Rà soát nghiên cứu SKSS cho đồng bào dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2007”.
 14. 10/2006 – 12/2006: Cán bộ nghiên cứu “Rà soát nghiên cứu SKSS ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2005”.
 15. 12/2005 – 10/2006: Cán bộ nghiên cứu “Điều tra Sức khỏe phụ nữ tại cộng đồng”.
 16.  12/2004 – 06/2005: Thành viên của câu lạc bộ “Vị thành niên và thanh niên tự nguyện phòng chống HIV/AIDS” do VINAFPA tổ chức.

 

4. Các xuất bản:

Bài báo quốc tế:

 1. Duc DM, L. T. Vui, H. N. Son and H. V. Minh.(2017) "Smoking Initiation and Cessation among Youths in Vietnam: A Longitudinal Study Using the Chi Linh Demographic-Epidemiological Surveillance System (CHILILAB DESS)". AIMS Public Health, 4(1): 1-18.
 2. Minh, H. V., H. Chung le, K. B. Giang, Duc DM, N. D. Hinh, V. Q. Mai, N. M. Cuong, P. D. Manh, H. A. Duc and J. C. Yang. (2016). "Potential Impact of Graphic Health Warnings on Cigarette Packages in Reducing Cigarette Demand and Smoking-Related Deaths in Vietnam". Asian Pac J Cancer Prev, 17 Suppl: 85-90.
 3. Duc DM, Bergström A, Eriksson L, Selling K, Ha BTT, Wallin L. (2016). "Response process and test–retest reliability of the Context Assessment for Community Health tool in Vietnam". Glob Health Action, 9.
 4. Duc DM, Vui le T, Quynh NT, Minh HV. (2006-2013) "Changes in Co-Occurrence of Smoking and Harmful Drinking among Youth: a Study from the Chi Linh Demographic - Epidemiological Surveillance System in Vietnam". Asian Pac J Cancer Prev 2016, 17 Suppl:55-63.
 5. Eriksson L, Huy TQ, Duc DM, Ekholm Selling K, Hoa DP, Thuy NT, Nga NT, Persson LA, Wallin L: "Process evaluation of a knowledge translation intervention using facilitation of local stakeholder groups to improve neonatal survival in the Quang Ninh province, Vietnam". Trials 2016, 17(1):23.
 6. Duc DM, Bergstrom A, Wallin L, Bui HT, Eriksson L, Eldh AC. (2015) "Exploring the influence of context in a community-based facilitation intervention focusing on neonatal health and survival in Vietnam: a qualitative study". BMC Public Health, 15:814.
 7. Bergstrom A, Skeen S, Duc DM, Blandon EZ, Estabrooks C, Gustavsson P, Hoa DT, Kallestal C, Malqvist M, Nga NT, et al. (2015). "Health system context and implementation of evidence-based practices-development and validation of the Context Assessment for Community Health (COACH) tool for low- and middle-income settings". Implement Sci, 10:120.
 8. Ha BT, Tac PV, Duc DM, Duong DT, Thi le M. (2015) "Factors associated with four or more antenatal care services among pregnant women: a cross-sectional survey in eight South Central Coast provinces of Vietnam". Int J Womens Health, 7:699-706.
 9. Ha BTT, Frizen S, Thi LM, Duong DTT, Duc DM. (2014). "Policy processes underpinning universal health insurance in Vietnam". Global Health Action , 7:10.3402/gha.v3407.24928.
 10. Eriksson L, Duc DM, Eldh A, Thanh VP, Huy T, Malqvist M, Wallin L. (2013). "Lessons learned from stakeholders in a facilitation intervention targeting neonatal health in Quang Ninh province, Vietnam". BMC Pregnancy Childbirth, 13:234.
 11. Persson LÅ, Nga NT, Målqvist M, Thi Phuong Hoa D, Eriksson L, Wallin L, Selling K, Huy TQ, Duc DM, Tiep TV, et al. (2013). "Effect of Facilitation of Local Maternal-and-Newborn Stakeholder Groups on Neonatal Mortality: Cluster-Randomized Controlled Trial". PLoS Med, 10:e1001445.
 12. Wallin L, Malqvist M, Nga NT, Eriksson L, Persson LA, Hoa DP, Huy TQ, Duc DM, Ewald U. (2011). "Implementing knowledge into practice for improved neonatal survival; a cluster-randomised, community-based trial in Quang Ninh province, Vietnam". BMC Health Serv Res, 11:239

Bài báo trong nước:

 1. Dương Minh Đức, Bùi Thị Thu Hà. Vai trò của cán bộ lãnh đạo địa phương trong một Can thiệp cộng đồng nhằm tăng cường áp dụng kiến thức vào thực hành chăm sóc sức khỏe sơ sinh (NeoKIP) tại Quảng Ninh, 2008-2011. Tạp chí Y tế công cộng, Số 6 (2006): 50-53 tháng 8/2014
 2. Nguyễn Thanh Hà, Bùi Thị Thu Hà, Dương Minh Đức. Năng lực cung cấp dịch vụ cấp cứu sản khoa cơ bản và toàn diện tại các tuyến của tỉnh Kon Tum giai đoạn 1995-2012, Tạp chí Y học Thực hành số 4(915), năm 2014
 3. Nguyễn Thanh Hà, Bùi Thị Thu Hà, Dương Minh Đức, Lê Thị Thu Hà. Xu hướng sử dụng dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau khi sinh của các bà mẹ tại 2 tỉnh Ninh Thuận và Kon Tum trong 10 năm (2002-2012). Tạp chí Y Dược học Quân sự số 39 (6), năm 2014
 4. Trần Hồng Quang, Dương Minh Đức. Xây dựng phần mềm tra cứu thuật ngữ của một số chuyên ngành Y tế công cộng). Tạp chí Y tế công cộng, Số 6 (2006): 50-53

Sách, xuất bản phẩm khác:

 1. Dương Minh Đức, (2016). "Giáo trình sức khỏe sinh sản". Tài liệu dành cho cử nhân Y tế công cộng. Chủ biên: Bùi Thị Thu Hà. Nhà xuất bản Y học.
 2. Dương Minh Đức, (2016). "Giáo trình sức khỏe bà mẹ trẻ em". Tài liệu dành cho Thạc sĩ Y tế công cộng. Chủ biên: Bùi Thị Thu Hà. Nhà xuất bản Y học.
 3. Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Thi, Dương Minh Đức (2010). Sức khỏe sinh sản: Tài liệu dành cho sinh viên/học viên (Áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống). Nhà xuất bản Lao động xã hội
 4. Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Thi, Dương Minh Đức (2010). Sức khỏe sinh sản: Tài liệu dành cho giảng viên. Giảng dạy cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng (Áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống). Nhà xuất bản Lao động xã hội
 5. Đoàn Thị Thùy Dương, Bùi Thị Thu Hà, Dương Minh Đức (2015) Quá trình chính sách chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại Việt Nam và một số bài học kinh nghiệm. Chương 1. Tổng quan về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và chiến lược can thiệp hiệu quả. Nhà xuất bản Y học.