* Nghiên cứu khoa học của Bộ môn Công tác xã hội

Các đề tài, dự án nghiên cứu Bộ môn đã và đang tham gia thực hiện

- Nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K (2017).

- Sinh kế, tình trạng sức khỏe, và tiếp cận dịch vụ y tế của người thu gom phế liệu tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam (2017).

- "Chất lượng cuộc sống và sức khỏe tâm thần ở sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội năm học 2018-2019" (2019).

- “Tổng quan một số loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã có tại Việt Nam năm 2019”