Công tác dân số và sức khỏe sinh sản là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội. Bộ môn Dân số - Sức khoẻ sinh sản điều phối, giảng dậy các môn học liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và công tác xã hội cho các nhóm yếu thế trong xã hội. Bên cạnh việc giảng dậy và hướng dẫn học viên, bộ môn cũng tham gia thực hiện các dự án nghiên cứu và xuất bản về lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản cũng như một số lĩnh vực y tế công cộng khác.

Liên hệ:

Bộ môn Dân số & Sức khỏe Sinh sản, Phòng 418, Tầng 4, nhà A

Trường Đại học Y Tế Công Cộng,

1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2266 2320

Email: Phó trưởng bộ môn: Lê Thị Vui, email: ltv@huph.edu.vn; Lê Minh Thi, email: ltm@huph.edu.vn