PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Giảng viên
  • Experience
  • Email

Nguyên Phó Hiệu trưởng, giảng viên bộ môn Giáo dục sức khỏe, Khoa các KHXH – Hành vi & GDSK, Trường Đại học Y tế công cộng

Tiến sỹ Đại học Tổng hợp Kĩ thuật Queensland, Úc