TS. Lê Thị Vui

 • Job
  Trưởng Khoa; Phó trưởng bộ môn
 • Specialized
  Thạc sĩ Y tế công công
 • Experience
 • Email

Clich here for English Version


1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Lê Thị Vui  
Chức vụ: Trường Khoa; Phó trưởng bộ môn Dân số - Sức Khỏe sinh sản, giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (2005)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Email: ltv@huph.edu.vn
Điện thoại: (84-24) 2266 2320
Địa chỉ cơ quan: 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

                                                                                                                                                    

2. Quá trình đào tạo:

 • 1994- 1997:  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Dân số và Kinh tế lao động, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.
 • 2004-2005: Thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Tổng hợp Libre de Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ.
 • 2015-2018: Đang học nghiên cứu sinh, chuyên ngành y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng

 

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

Quá trình công tác:

 • 1998 -1999: Cán bộ nghiên cứu, Công ty tư vấn nghiên cứu Dân số (POPCON)
 • 1999 – đến nay: Giảng viên bộ môn Dân số - Sức khỏe sinh sản, trường Đại học Y tế Công cộng

Các đề tài nghiên cứu:

 1. Nghiên cứu về vàng da sơ sinh tại Chí Linh Hải Dương. 2010 -2011.
 2. Nghiên cứu can thiệp nâng cao vai trò của nam giới trong việc nuôi con bằng sữa mẹ tại CHí Linh – Hải Dương. 2010 -2012.
 3. Nghiên cứu về vàng da sơ sinh ở trẻ em. 2011-2012.
 4. Nghiên cứu can thiệp giảm tỷ lệ sử dụng rượu bia của nam giới tại xã Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. 2010 -2014.
 5. Nghiên cứu sức khỏe vị thành niên – Module 2: Các nguy cơ và yếu tố bảo vệ có ảnh hưởng  tới sức khỏe vị thành niên. 2008-2013.
 6. Xây dựng và phát triển hệ thống giám sát Dân số- Dịch tễ học Chí Linh, 2003 -2013,
 7. Nghiên cứu vai trò của người cha trong sự phát triển trí não của trẻ tại Hải Dương. 2013-2015
 8. Nghiên cứu lập bản đồ phân tích các bên liên qua trong thưc hiện Hướng dẫn quốc gia về chăm sóc SKSS, 2009. 3/2015-8/2015.
 9. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, phương pháp chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn tự kỷ ở trẻ em tại cộng đồng. 10/2016 – 10/2019.

 

4. Các xuất bản:

Bài báo quốc tế:

 1. Lynn A. Rempel, John K Rempel, Khuc Nang Toan, Le Thi Vui (2017). “Influence of father-infant relationship on infant development: A father-involvement intervention in Vietnam”. Developmental Psychology
 2. Le Thi Vui, Duong Minh Duc, Nguyen Duy Anh, Nguyen Canh Chuong, Bui Thi Thu Ha, Pham Viet Cuong, Le Minh Thi, Tran Huu Bich. (2017). “Sex ratio at birth in Vietnam: Results from data in CHILILAB HDSS 2004 -2013”. Asia Pacific Journal of Public Health, APJPH-16-Dec-705.R1
 3. Nguyen Thuy Quynh, Tran Thi Thu Thuy, Le Thi Vui, Bui Thi Tu Quyen, Trinh Van Hung, Tran Huu Bich (2017). “Prevalence of self-treatment practice and related factors among workers aged 15-60 in Chi Linh town, Hai Duong province, Viet Nam”. Asia Pacific Journal of Public Health,  APJPH-16-Dec-699.R1
 4. Duong Minh Duc, Nguyen Duy Anh, Nguyen Canh Chuong, Le Thi Vui, Hoang Ngoc Son, Bui Thi Thu Ha (2017).  “A secular trend in birth weight and delivery practices in peri-urban Vietnam during 2005-2012”. Asia Pacific Journal of Public Health, APJPH-16-Dec -706.R2
 5. Duong Minh Duc, Le Thi Vui, Hoang Ngoc Son, Hoang Van Minh (2016). “Smoking Initiation and Cessation among Youths in Vietnam: A Longitudinal Study Using the Chi Linh Demographic—Epidemiological Surveillance System”. AIMS Public Health, 28/12/2016.
 6. Duong Minh Duc, Le Thi Vui, Nguyen Thuy Quynh and Hoang Van Minh (2016) “Changes in Co- Occurrence of Smoking and Harmful Drinking among Youth: a study from the Chi Linh Demographic - Epidemiologic Surveillance System in Vietnam 2006- 2013”. Asian Pacific Journal of Cancer Prevantion. Doi: 10.7314/APJCP. 2016.17.SI 55.
 7. Bich THHoa DTHa NT, Le Thi VuiNghia DT and Målqvist M (2016). “Father’s involvement and its effect on early breastfeeding practices in Viet Nam”. Maternal & Child Nutrition. 2016 Oct;12(4):768-77. doi: 10.1111/mcn.12207
 8. Loc T Le, John Colin Patridge, Bich H Tran, Le Thi Vui, Tuan K Duong, Hà T Nguyen and Thomas B Newman (2014). “Care practices and traditional beliefs related to neonatal jaundice in northern Vietnam: a population-based, cross-sectional descriptive study”.  BMC Pediatrics. 2014, 14.264.
 9. Mitchell N Luu, Loc T Le, Bich H Tran, Tuan K Duong, Ha T Nguyen, Le Thi Vui and John C Patridge (2014). “Home-use icterometry in neonatal hyperbilirubinaemia: Cluster-randomised controlled trial in Vietnam”. Journal of Pediatrics and Child Health. 2014, doi: 10.1111/jpc 12611.
 10. Osman Sankoh, David Sharrow, Kobus Herbst, Le Thi Vui (2014). “The INDEPTH standard population for low- and middle-income countries”.  Global Health Action. 3/2014, 7:1, 23286, doi:10.3402/gha.v7.23286.
 11. Bich Huu Tran, Ha Thanh Nguyen, Hien Thi Ho, Cuong Viet Pham, Le Thi Vui, Anh Vu Le (2013).  “The Chi Linh Health and Demographic Surveillance System (CHILILAB HDSS”. International Journal of Epidemiology. 2013, 1-8;  doi: 10.1093/ije/dyt 053.
 12. M N Luu, L T Le, B H Tran, T K Duong, Le Thi Vui and J C Partridge (2011). “Skin Icterometry Improves Maternal Recognition of Jaundice but Not Care-Seeking in Rural Settings in Vietnam”. Int J Pediatric Research. 2011 70, 138–138; doi:10.1038/pr.2011.363.

Bài báo trong nước:

 1. Nguyễn Trang Nhung, Bùi Thị Tú Quyên, Lê Thị Vui, Phạm Việt Cường, Lê Tự Hoàng (2012) . “Gánh nặng bệnh tật do tử vong sớm tại CHILILAB – Chí Linh, Hải Dương” Tạp chí Y tế công cộng, Số 9: 11-19, 4/2012.
 2. Nguyễn Thanh Hà, Đinh Thị Phương Hòa, Lê Thị Vui (2012). “Một số đặc điểm của lực lượng lao động tại 7 xã/thị trấn huyện Chí Linh – Hải Dương năm 2010”. Tạp chí Y học thực hành (843) 10: 90-94
 3. Lê Thị Vui, Đoàn Thị Thùy Dương, Đinh Thị Phương Hòa (2012). “Mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh tại 7 xã/thị trấn tại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2005 – 2010”. Tạp chí Y học thực hành (825) 6: 79 – 82
 4. Hoàng Văn Huỳnh, Lê Thị Vui  (2007). “Tỷ số giới tính khi sinh và một số yếu tố liên quan trên địa bàn Chililab huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, năm 2005”. Tạp chí Y tế công cộng, 12/2007.  (Sex ratio at birth of newborn babies and relevant factors in Chi Linh district, Hai Duong province in 2005)
 5. Lê Thị Vui, Phạm Việt Cường, Lê Cự Linh (2007). “Hệ thống giám sát dân số, dịch tễ học Chí Linh (CHILILAB): các kết quả cơ bản giai đoạn 7/2004 -6/2005”. Tạp chí Y tế công cộng, 1/2007.

Sách, xuất bản phẩm khác

 1. Lê Cự Linh, … Lê Thị Vui (2006). "Giáo trình Dân số và Phát triển. Tài liệu dành cho cử nhân Y tế công cộng". Chủ biên: Lê Cự Linh. Nhà xuất bản Y học
 2. Lê  Cự Linh, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thanh Nga, Lưu Bích Ngọc, Lê Thị Vui (2016). "Giáo trình Dân số và Phát triển. Tài liệu dành cho Thạc sĩ Y tế công cộng". Chủ biên: Lê cự Linh. Nhà xuất bản Y học
 3. Lê Vũ Anh, Trần Hữu Bích, Hồ Thị Hiền, Lê Thị Vui.( 2008). "Hệ Thống giám sát Dân số - Dịch tễ học Chí Linh ( CHILILAB): Giới thiệu và kết qủa nghiên cứu 2004-2006". Nhà xuất bản Y học