Picture Name and position Contact

ThS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi

NCS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Thạc sỹ Xã hội học.
Hiện đang là NCS tại trường ĐH Y tế công cộng
 nqc@huph.edu.vn

ThS. Đinh Thu Hà

Cử nhân Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng.
Thạc sỹ Y tế công cộng, Viện Y học nhiệt đới Antwerp, Bỉ 

dth1@huph.edu.vn

NCS. Bùi Thị Phương

Cử nhân xã hội học, khoa Xã hội học, đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

Thạc sỹ xã hội học, khoa Xã hội học, đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

Nghiên cứu sinh xã hội học, khoa Xã hội học, đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

btp@huph.edu.vn