* Nghiên cứu khoa học của Bộ môn Công tác xã hội

Các đề tài, dự án nghiên cứu Bộ môn đã và đang tham gia thực hiện

- Nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K (2017).

- Sinh kế, tình trạng sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế cho những người thu lượm rác tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam (2017).